Zastosowanie właściwego płynu w instalacji grzewczej

Zastosowanie właściwego płynu w instalacji grzewczej

 

Odpowiednią pracę instalacji grzewczych zapewniają płyny niezamarzające. Są to instalacje wodne, w których temperatura może spaść poniżej 0 stopni Celsjusza i są one podatne na korozję. Bazą stosowanego płynu zapobiegającego temu zjawisku są glikole uzupełnione inhibitorami korozji i biocydy. Takie rozwiązanie jest dobrym wyborem w przypadku pomp ciepła i instalacji C.O.

Niezamarzający płyn w instalacjach grzewczych

Płyn do instalacji C.O. i pomp ciepłaCiecz robocza, która krąży w dolnym układzie źródła ciepła ma za zadanie przekazywanie ciepła do budynku. Płyn do instalacji C.O. i pomp ciepła determinuje parametry pracy przez co wykorzystuje się ciecz o odpowiednich parametrach. Cieczą tą nie może być woda, ponieważ instalacje pracują w temperaturze bliskiej 0 stopni Celsjusza. Glikole są związkami organicznymi, które stosuje się powszechnie w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych oraz chłodniczych. Istnieją dwa rodzaje tego płynu, czyli glikol etylenowy i glikol propylenowy. Do instalacji domowych producenci zalecają stosowanie glikolu propylenowego, ponieważ jest on nieszkodliwy dla ludzi. Płyn taki powinien posiadać Rekomendację Techniczną ITB oraz Atest Higieniczny PZH – tylko wówczas mamy pewność potwierdzenia jego właściwości. Glikol dopiera się pod względem minimalnej temperatury pracy, zastosowania oraz zadania, które ma spełniać. Płyn w instalacjach to zazwyczaj produkt wielosezonowy, a okres jego użytkowania trwa od trzech do dziesięciu lat, jednakże konieczna jest kontrola jego poziomu oraz ewentualne dopełnianie braków wodą. Glikol posiada w swoim składzie inhibitory korozji – są to substancje zapobiegające korozyjnemu działaniu wodnego roztworu. Znajdują się w nim również biocydy, które przeciwdziałają wzrostowi mikroorganizmów w instalacjach. Czasami następuję konieczność wymiany płynów. Zdarza się to w momencie, kiedy utraci on swoje właściwości.

Dużą zaletą użytkowania płynów glikolowych w instalacjach grzewczych jest to, że całą instalacje lub jej część można w dowolnym momencie wyłączyć nawet przy ujemnych temperaturach. Ich ponowne uruchomienie, dzięki niemu jest możliwe w każdej chwili. Jest to rozwiązanie niezwykle ekonomiczne w przypadku, kiedy budynki nie potrzebują ciągłego ogrzewania. Poza tym zabezpiecza on układ centralnego ogrzewania przed zamarznięciem oraz korozją.