Wybieramy modele podkurzaczy do apiwarolu

Wybieramy modele podkurzaczy do apiwarolu

Warroza, jest to choroba pasożytnicza, która dotyczy zarówno dorosłych pszczół, jak i czerwiu. Towarzyszy ona pszczelarzom przez cały sezon pasieczny i dla wielu stanowi poważny powód ginięcia znacznej ilości rodzin. Upadki rodzin spowodowane warrozą wynikają z nadmiernego namnażania się pasożyta, mimo stosowania rutynowych zabiegów leczniczych. Rozwój inwazji pasożyta może zależeć od kilku czynników, które warto poznać. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć na temat warrozy oraz skuteczności podkurzaczy w tym przypadku?

Wybieramy najbardziej opłacalne podkurzacze

opłacalne podkurzacze do apiwaroluNa rozwój warrozy wpływa inwazja początkowa, łączny czas okresu czerwiowego w danej rodzinie, a także dopływ pasożytów z zewnątrz i potencjał obronny pszczelej rodziny. W uproszczeniu, co około dwadzieścia dni następuje podwojenie ilości samic warrozy w rodzinie pszczelej, natomiast czas bezczerwiowy powoduje hamowanie tej tendencji. Im dłuższy jest natomiast sezon pasieczny i związana z tym obecność czerwiu, tym więcej pasożytów rozwija się i dochowuje potomstwa. Warto zdecydować się na opłacalne podkurzacze do apiwarolu. W przypadku zbyt małej ilości zabiegów, niezgodnych z zaleceniami producenta może pozostać kilka samic Varroa, które będą miały szansę rozmnożyć się do poziomu, który wiosną kolejnego roku wywoła niespodziewany rozwój choroby. Początkowo objawy mogą nie być zauważalne. Niestety brak wyraźnych symptomów powoduje, że często zostaje pominięta wczesna terapia tej choroby. W wyniku tego może nastąpić szybki wzrost populacji pasożyta oraz gwałtowne słabnięcie rodziny. Najbardziej charakterystycznym objawem jest pełzanie robotnic przed ulem z niedorozwiniętymi skrzydłami oraz skróconymi odwłokami. Taka rodzina w wielu przypadkach ginie na jesień albo w okresie zimowli, nawet jeśli są stosowane wtedy zabiegi lecznicze.

Chcąc w sposób skuteczny walczyć z warrozą, należy określić poziom początkowej inwazji w rodzinach na wiosnę. Jest to także doskonały sposób na ocenę skuteczności stosowanego w poprzednim sezonie sposobu zwalczania tego pasożyta. Apiwarol osiąga największą skuteczność warrobójczą w przypadku rodzin bezczerwiowych. Wystarczające może być wtedy wykonanie dwóch zabiegów w odstępach od czterech do siedmiu dni. Jeżeli w rodzinach leczonych występuje czerw, konieczne będzie czterokrotne odymienie.