Usługi sprawnych przewiertów horyzontalnych

Usługi sprawnych przewiertów horyzontalnych

Wykorzystanie zakrzywionej trajektorii w czasie wykonywania horyzontalnych przewiertów sterowanych, pozwala na przeprowadzenie rur pod przeszkodami, zaczynając bezpośrednio od poziomu gruntu. Metoda ta nie wymaga stosowania głębokich wykopów, co ma miejsce w przypadku stosowania techniki wiercenia poziomego. Warto więc dokładniej dowiedzieć się, jak przebiega proces wykonywania przewiertów sterowanych, a także w jakich przypadkach najbardziej się one sprawdzają. Jakie są etapy wykonywania przewiertów horyzontalnych?

Zastosowania przewiertów horyzontalnych

sprawne przewierty horyzontalneWykonanie przewiertów horyzontalnych wymaga wykorzystania odpowiedniego sprzętu oraz techniki pracy. standardowo przewierty horyzontalne obejmują trzy etapy. Pierwszym z nich jest wykonanie otworu pilotażowego przy zastosowaniu wiertnicy prowadzonej od zewnątrz. Jest ona zlokalizowana w punkcie wyjścia i prowadzi głowicę pilotażową do punktu startu. Zastosowanie w tym zakresie elektronicznej sondy zabudowanej w głowicy, umożliwia podążenie za ustaloną ścieżką przewiertu z ogromną dokładnością, wynoszącą koło 5 cm. Kolejnym etapem jest powiększanie otworu pilotażowego w momencie, poprzez wykorzystanie głowicy rozwiercającej, przeciąganej w przeciwnym kierunku. Trzeci etap do wciągnięcie zakotwionego rurociągu. Warto decydować się na sprawne przewierty horyzontalne. Proces wiercenia standardowo odbywa się z zastosowaniem trzech urządzeń. Jest to głowica wiertnicza wyposażona w głowicę rozwiercającą dostosowaną do danego rodzaju gruntu, dusza wtryskowa oraz sonda. Całość urządzeń jest napędzana przez żerdzie, stosowane niemal na wszystkich rodzajach gruntów, oprócz upłynnionej formy gliny czy żwiru. W efekcie stosowanie tej metody może być bardzo powszechne oraz umożliwia ograniczenie standardowego układania rur czy innych instalacji pod powierzchnią przeszkód, takich jak ulice, chodniki czy przejazdy kolejowe.

Nowoczesna metoda przewiertów horyzontalnych, ze względu na praktyczność stosowania oraz znaczną ilość zalet, stosowana jest coraz powszechniej i w znacznie większym zakresie. Z tego właśnie powodu coraz większa liczba firm zajmujących się instalacjami, decyduje na wdrożenie tego rozwiązania. Za główne jego zalety uznaje się ograniczenie kosztów związanych z regeneracją terenu po tradycyjnych metodach układania instalacji podziemnych, a także mniejsze utrudnienia dla mieszkańców danych obszarów miejskich.