Szybki montaż systemu przeciwpożarowego

Szybki montaż systemu przeciwpożarowego

Hotelowy system przeciwpożarowy miał chronić nie tylko zdrowie i mienie pracowników, ale również i gości, więc musiał być on najlepszy jaki tylko można było dostać. Standardowe systemy, podczas gdy skuteczne, często nie były zbyt dobrym wyborem do obiektów hotelowych, głównie ze względu na dość szkodliwe dla zdrowia substancje neutralizujące, używane w spryskiwaczach i gaśnicach.

Szybka instalacja systemu przeciwpożarowego

przeciwpożarowe instalacje lublinW hotelu działał system wykrywaczy dymu, aczkolwiek od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się również nad montażem ciągu gaśniczego, zdecydowanie upraszczającego jakiekolwiek działanie w razie powstania pożaru. Taki system musiał być jednak zamontowany przez fachowców, dlatego do jego montażu zaangażowaliśmy dużą firmę zakładającą przeciwpożarowe instalacje Lublin. Wybrany przez nas system był jednym z najnowocześniejszych, i używany był na największych obiektach przemysłowych i biurowych, z dużą skutecznością. Przede wszystkim, czujniki dymu były zastąpione w nim detektorami elektrochemicznymi, które reagowały wyłącznie na substancje zawarte w dymie spalinowym. Nie było więc obawy o przypadkowe włączenie alarmu, choć w dalszym ciągu reagował on na dym papierosowy, uniemożliwiając pracownikom palenie w miejscach zabronionych. System ten mógł również wywoływać alarm proporcjonalny do poziomu zadymienia, więc podczas gdy niewielkie ogniska wywoływały tylko powiadomienie w stacji monitorowania obiektu, największe zadymienie uruchamiało alarm obiektowy i spryskiwacze. Te ostatnie również różniły się w działaniu od bardziej standardowych odmian, gdyż używały substancji gaśniczej w stanie stałym, zastygającej po kontakcie z powietrzem. Substancja ta odcinała dopływ tlenu do ogniska pożaru i pozwalała na szybsze jego zneutralizowanie, lub przynajmniej zminimalizowanie efektów.

Była ona również nieszkodliwa dla zdrowia, gdyż nie rozpylała się w powietrzu, i nie stanowiła zagrożenia zatruciem chemicznym. System ten był na tyle złożony, iż jego montaż wymagał bardzo dużego nakładu pracy na tak dużym obiekcie. Jak miało to miejsce z każdym systemem przeciwpożarowym, także i ten wymagał kontroli przedstawicieli straży pożarnej, w celu sprawdzenia jego działania i wykrycia ewentualnych problemów po instalacji.