Nowoczesny system rejestrujący czas pracy

Nowoczesny system rejestrujący czas pracy

Systemy kontroli i rozliczania godzin pracy w znaczny sposób ułatwiają organizację w przedsiębiorstwach, a także instytucjach. Tworzone według indywidualnych potrzeb bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej stanowią idealne rozwiązanie administracyjne. Projektowane w oparciu o szczegółowe analizy potrzeb i możliwości zakładów umożliwiają gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących zasobów ludzkich.

Systemy RCP w zakładach pracy i instytucjach

system rejestracji czasu pracyW ten sposób pozyskiwana jest również wiedza na temat jakości funkcjonowania firmy. Odpowiednio dobrane oprogramowanie gwarantuje szybkość i precyzję rozliczeń nawet najbardziej skomplikowanych systemów ewidencji czasu pracy poszczególnych osób i całych zasobów ludzkich. Nowoczesny system rejestracji czasu pracy współpracuje z różnymi oprogramowaniami i poszczególnymi systemami kadrowo-płacowym i ochrony. System opiera swoje działanie na współpracy urządzeń rejestrujących z kartami identyfikującymi zatrudnionych osób lub danymi biometrycznymi. Jego podstawowymi elementami są rejestratory czasu pracy, karty zbliżeniowe, specjalne oprogramowania, a także różnego rodzaju czytniki biometryczne oraz zapory i zamki elektroniczne. Każde użycie identyfikatora osobistego lub sczytanie danych biometrycznych znajduje swoje odzwierciedlenie w elektronicznej dokumentacji, która rejestruje wejścia i wyjścia, przemieszczanie się po obiekcie i zapisuje zdarzenia w odpowiednio zaprogramowanych urządzeniach współpracujących z działami kadrowymi i ochroną. Najważniejszym efektem zastosowania systemu jest jednak gromadzenie informacji na temat czasu pracy wszystkich zatrudnionych osób. Nowoczesny system może składać się z wielu punktów w rejestracji umieszczonych w różnych miejscach na terenie zakładu pracy lub instytucji i może zawierać dodatkowe urządzenia takie jak zwory elektryczne, bramki obrotowe. Daje możliwość przedostawania się do poszczególnych pomieszczeń tylko wybranym zapobiegając wtargnięciu niepowołanych osób w newralgiczne miejsca.

Wprowadzenie systemu RCP zwiększa poziom bezpieczeństwa i zabezpiecza dodatkowo mienie na terenie obiektu i instytucji, a co za tym idzie ogranicza ryzyko strat związanych z kradzieżą. Umożliwia pozyskiwanie danych o osobach przebywających i poruszających się po obiekcie, zabezpieczając poszczególne elementy i pomieszczenia. Wprowadza również identyfikację użytkowników, a dzięki współpracy z działami kadr rozlicza godziny pracy i ewidencjonuje wszelkie nieobecności i spóźnienia. Stanowi nowoczesne narzędzie w zarządzaniu sprawnie działającą instytucją i firmą nawet z bardzo dużą załogą wykonującą swoje obowiązki w najbardziej skomplikowanych systemach pracy.