Mindfulness jako trening uważności

Mindfulness jako trening uważności

Jeżeli mamy traktować mindfulness jako technikę psychoterapii to powinniśmy ująć mindfulness w ramach, które umożliwia nam mówienie o czymś, że jest terapią. Jeżeli mówimy o czymś, że ma działanie terapeutyczne tzn. że pomaga to uporać się z problemami natury psychicznej, mentalnej bądź społecznej. Podobnie mindfulness, jeżeli uznajemy że działa terapeutycznie to powinniśmy udowodnić działania terapeutyczne tej metody.

Mindfulness i ogniskowanie uwagi

terapie mindfulnessMożliwość ogniskowania swojego skupienia na jednej myśli jest pożądaną umiejętnością w wielu dziedzinach życia. Stąd mindfulness, jako metodologia skupiania się na określonych myślach, ignorowania niepotrzebnych myśli, analizowania ich jako urojonych, ale posiadających status epifenomenu jest używana jako idealne uzupełnienie pewnych dyspozycji pożądanych u swoich pracowników. Przez to terapie mindfulness stały się użyteczne na gruncie coachingu i samodoskonalenia w sensie zawodowym. Terapie mindfulness nie lekceważą żadnych bodźców obecnych w przestrzeni aktualnego uniwersum pojawiających się myśli i fenomenów poznawczych, ale uczą uczestnika sobie radzić z nimi, nie pogłębiając dyspozycji psychopatologicznych, ale pielęgnując umiejętność spokojnej analizy i odsuwania niepotrzebnych myśli na zewnątrz swojego umysłu. Użytecznym pojęciem w analizie mindfulness jest pojęcie ruminacji. Ruminację, możemy porównać do gonitwy myśli, ciągłego analizowania swoich decyzji i zachowań. Mindfulness, jako technika psychoterapeutyczna pozwala sobie radzić z negatywnymi myślami, bo za takie uważa je obecna psychoterapia. Technika mindfulness uczy reagowania na uważane przez nas za wspomnienia negatywne myśli traktując je jako zjawisko, odstępując od ich analizy, całego kontekstu znaczeniowego i moralnego. Jedna z naczelnych zasad terapii mindfulness głosi, że doskonały stan pożądany przez terapię można uzyskać poprzez nabycie nawyku posiadania postawy nieoceniającej, a także poprzez odpuszczanie samemu sobie.

Każdy, kto zdecyduje się na terapię mindfulness musi wyjść z zamierzenia uporania się z jakiegoś rodzaju wyzwaniem. Dla jednych może to być osiągnięcie związane z uzyskaniem większego skupienia w życiu codziennym poprzez uporanie się z niepotrzebnymi myślami, dla drugich może to być walka z samym sobą o uporanie się z nawracającymi ruminacjami.