Efektywny SAP HR – jak zarządzać talentami mobilnie?

Efektywny SAP HR – jak zarządzać talentami mobilnie?

 

Największy potencjał kadrowy w dużych organizacjach specjaliści z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi mogą odnaleźć wśród osób pracujących wewnątrz. Co zrobić, aby zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie było skuteczniejsze, a efektywność pracowników wzrosła? W kolejnym akapicie rozbieram na czynniki pierwsze 4 kluczowe trendy HR na 2020 rok i tłumaczę, jak nowocześnie zarządzać talentami.

Transformacja w służbie HR – jak wykorzystać oprogramowanie SuccesFactors?

efektywny successfactors sapW ubiegłych latach firmy celem stymulowania swojego rozwoju bazowały najczęściej na rekrutacji zewnętrznej, zatrudniając zupełnie nowych specjalistów. Kluczowymi aspektami w sektorze zarządzania zasobami ludzkimi są przede wszystkim transformacja cyfrowa w służbie pracownika, mobilność talentów, transformacja danych oraz coraz częściej poruszana kwestia well- being i to w obrębie tych aspektów kreować będziemy nowe modele biznesu odpowiedzialnego w 2020r. Systematycznie zmieniający się rynek talentów niejako zmusza piony HR do lepszego zarządzania ścieżkami rozwoju pracowników z wykorzystaniem narzędzia jakim jest efektywny successfactors sap, a co za tym idzie- koniecznością rozwoju sfery mobilnej oraz sprawniejszego przygotowania pracowników do nowych zadań. Według ankiety przeprowadzonej w 2019r. blisko 50% respondentów jest zdania, że o wiele łatwiej jest im osiągnąć lepsze rezultaty w zakresie rozwijania swoich kompetencji zawodowych biorąc aplikując do zupełnie nowej firmy niż wewnątrz struktury, w której aktualnie pracują. Jak na to reagować? Kluczowym zadaniem działów HR powinno być planowanie elastycznych ścieżek kariery dla pracowników- zatrudniając doświadczonych specjalistów, którzy znają kulturę organizacyjną wewnątrz przedsiębiorstwa od podszewki o wiele łatwiej zdobędziemy przewagę na rynku digital, co sprzyja także budowaniu modelu biznesu odpowiedzialnego społecznie. Świetnym przykładem może być irlandzki Ingersoll Rand, który tworząc zupełnie nowy model biznesowy ułatwiający swoim pracownikom wewnętrzną zmianę stanowiska zwiększył efektywność przedsiębiorstwa o blisko 30%.

Wspomniana już wcześniej ikona mobilności to podstawowy element nowoczesnego przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku digital. Obecnie firmy posiadają swoje oddziały nie tylko w różnych krajach, ale także na różnych kontynentach, a na każdym z nich wytwarza się rozmaite produkty oraz usługi. Taka struktura organizacyjna wymaga od przedsiębiorcy stworzenia modelu biznesu bazującego na mobilności, włączeniu oraz różnorodności.