Działalność gospodarcza na terenie Niemiec

Działalność gospodarcza na terenie Niemiec

Założenie i prowadzenie biznesu w Niemczech przez obywateli Unii Europejskiej to sprawa bardzo prosta i oparta na uproszczonych procedurach. Niezależnie od tego projekt działalności musi być przemyślany i wymaga przestrzegania obowiązujących zasad. Wielu naszych rodaków podejmuje to wyzwanie w celu podbicia tamtejszego rynku i rozwoju dalszej działalności gospodarczej. Jedną z najchętniej wybieranych form prowadzenia firmy jest Gewerba.

Podstawowe formalności związane założeniem firmy w Niemczech

gewerba w niemczechNajwiększym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców cieszy się Gewerba w Niemczech. Wynika to z prostoty samego założenia tej formy działalności gospodarczej oraz bardzo niskich nakładów. W przypadku spółki wymagany jest odpowiedni kapitał zakładowy oraz przestrzeganie surowych zasad związanych z osobowością prawną spółki. Do założenia Gewerby niezbędne jest posiadanie siedziby firmy spełniającej wymagania profilu działalności. Należy też zadbać o wyposażenie w sprzęt umożliwiający działalność gdyż będzie to przedmiotem kontroli. Aby w pełni korzystać z ulg podatkowych należy postarać się o meldunek na terenie Niemiec. Sprawy formalne związane z rejestracją działalności załatwia się w Gewerbeamt lub w jego odpowiedniku jeśli tego urzędu w danej miejscowości nie ma. Złożenie wniosku odbywa się bardzo szybko i zajmuje kilka minut. Gewerbeamt wpisuje naszą firmę do rejestru podmiotów gospodarczych i powiadamia inne urzędy o powstaniu firmy. Najważniejszą kwestią będzie teraz kontakt z niemieckim urzędem skarbowym. Należy mieć jasno określoną wysokość przychodów w pierwszym roku podatkowym co będziemy musieli ująć w formularzu otrzymanym od niemieckiej skarbówki. Kwestią następną jest ustalenie czy profil naszej działalności wymusi na nas przynależność do Izby Rzemieślniczej i opłacanie składek. Lista zawodów dostępna jest na stronach internetowych. O powstaniu naszej firmy zostanie też z automatu powiadomiony Urząd Statystyczny.

Bardzo ważne jest zapoznanie się z systemem ubezpieczeniowym gdyż każdy przedsiębiorca musi opłacać składki zdrowotne. Na terenie Niemiec funkcjonuje duża liczba firm doradczych, których personel posługuje się językiem polskim i w razie jakichkolwiek wątpliwości wart skorzystać z ich usług by mieć pełną jasność co do przepisów i nie wpakować się w kłopoty. Warto też brać udział w darmowych szkoleniach i seminariach.