Do czego służy rozdzielnica?

Do czego służy rozdzielnica?

Większość z nas nie wyobraża sobie życia bez energii elektrycznej. Pochodzi ona z urządzenia zwanego rozdzielnicą elektryczną, która jest częścią stacji transformatorowej. Stacje transformatorowe można spotkać niemal na każdej ulicy w większym mieście.

Rodzaje rozdzielnic niskonapięciowych

rozdzielnice niskiego napięciaWyróżnia się dwa główne typy rozdzielnic. Są to rozdzielnica wysokonapięciowa i niskonapięciowa. Zadaniem ich obu, jest transport energii z elektrowni do sieci oraz z sieci do budynków o różnym przeznaczeniu. Rozdzielnice dzieli się ze względu na typ,  na zewnętrzne i wewnętrzne oraz ze względu na wartości obsługiwanych prądów, na rozdzielnice niskiego napięcia tablicowe, skrzynkowe oraz szafowe. Wybór odpowiedniej rozdzielnicy to zadanie dla profesjonalistów, którzy znają warunki określone w polskich normach, stanowiące o tym, jakimi parametrami powinna cechować się rozdzielnica. Rozdzielnice zewnętrzne muszą cechować się wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych, takich jak różnego rodzaju opady, promieniowanie słoneczne oraz wysokie i niskie temperatury. Czynniki te mogą doprowadzić do uszkodzenia rozdzielnicy, w wyniku czego może dojść do poważnej w skutkach awarii. Obudowę rozdzielnicy zewnętrznej wykonuje się zazwyczaj z ocynkowanej blachy, odpornej na wyżej wymienione czynniki, oraz zapobiegającej przedostawaniu się wilgoci do jej wnętrza. Ważnym elementem każdej rozdzielnicy jest układ pomiarowy, który monitoruje napięcia fazowe, moc czynną oraz bierną i częstotliwość, czyli dzięki niemu możemy nadzorować pracę rozdzielnicy.

Niezbędnym elementem w rozdzielnicach wysoko i niskonapięciowych, jest listwowy rozłącznik bezpiecznikowy. Działa on w ten sposób, że w razie wystąpienia przeciążenia przepala się, zapobiegając uszkodzeniu całego układu i zapobiegając wystąpieniu awarii.