Co trzeba wiedzieć o naprawie rur kanalizacyjnych

Co trzeba wiedzieć o naprawie rur kanalizacyjnych

Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebuje nasz dom, jest zestaw połamanych i zniszczonych rur kanalizacyjnych. Nie tylko powoduje wiele naprawienia problemu, ale ma również możliwość wypalenia dużej dziury w naszych portfelach. Naprawienie tego brzmi bardzo zniechęcająco, ponieważ można odnieść wrażenie, że zadanie jest bardzo trudne do wykonania. 

Jak zabrać się za naprawę rur kanalizacyjnych

błyskawiczna bezwykopowa naprawa rurNależy jednak wiedzieć, że nie trzeba mieć żadnych zaawansowanych umiejętności i wiedzy w zakresie hydrauliki, aby wykonać pierwszą naprawę rur kanalizacyjnych. Najpierw musisz dostać się do zepsutej rury kanalizacyjnej. Jeśli zostanie znaleziony pod betonową podłogą, użyj piły zaprojektowanej specjalnie do przecinania powierzchni betonu. Stwórz kwadratowy wzór, jak jesteś słodki. Po wykonaniu tej czynności zniszcz teren młotem. Małe kawałki połamanych części należy następnie usunąć za pomocą łopatki. Użyj łopaty, aby usunąć niechciane cząsteczki lub brud. To pierwszy krok w procesie jakim jest błyskawiczna bezwykopowa naprawa rur. Przeanalizuj rury i podejmij decyzję, jaki rodzaj naprawy musisz wykonać, aby rozwiązać problem. Zwróć uwagę na małe, przebite otwory i usuń je za pomocą zacisków naprawczych i uszczelek. Jeśli są jakieś pęknięcia zbyt duże, aby można je było zauważyć, konieczne jest usunięcie rur. Można rozważyć użycie zacisków naprawczych. Aby użyć takiego narzędzia, należy najpierw usunąć wszelkie cząsteczki otaczające rurę kanalizacyjną. Umieść uszczelkę zacisku na szczycie nakłucia i otwórz zacisk za pomocą zawiasów. Następnie należy wsunąć śruby zacisków w otwór śruby i dokręcić ją kluczem. Po wykonaniu zadania sprawdź efekty swoich wysiłków, odkręcając wodę i pozwalając jej przepłynąć przez rury. Naprawa rur kanalizacyjnych może również obejmować usunięcie pęknięć na rurach. Możesz zdecydować się na przecięcie tej części rury za pomocą piły dwustronnej lub nawet piły do ​​metalu, jeśli ta pierwsza jest zbyt duża, aby można ją było wykorzystać. Po każdym cięciu wygładź krawędzie pilnikiem, papierem ściernym lub inną szorstką odzieżą. Aby wymienić zepsute części rury, musisz kupić świeżo przeciętą rurę ze sklepu z narzędziami. Za pomocą taśmy mierniczej określ całkowitą długość rury, którą będziesz musiał wymienić. Za pomocą narzędzia naprawczego do łączenia rur wypełnij lukę, aż pokryją one dwie strony złącza, w którym spotykają się rury kanalizacyjne i nowa. 

Na koniec będziesz musiał dokręcić zacisk, aby dokończyć naprawę rury kanalizacyjnej. Użyj śrubokręta na śrubach zacisku i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go dokręcić. Sprawdź wyniki swoich wysiłków, odkręcając kran i bieżącą wodę w rurach. Pamiętaj, aby sprawdzić, czy nie ma małych wycieków, aby wiedzieć, czy Twoja próba się powiodła.