Bezpieczeństwo pożarowe magazynów

Bezpieczeństwo pożarowe magazynów

Magazyny, to miejsce, gdzie przechowuje się towary. Są to z reguły duże hale zlokalizowane na terenie zakładów produkcyjnych, stanowiące bufor, dla produktów, które zostały wyprodukowane przez fabrykę. W takim miejscu mogą wystąpić różne nieprzewidziane okoliczności, które mogą zagrozić bezpieczeństwu, na przykład pożar.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego magazynu

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego magazynuPracownicy magazynów już od lat widzą ten problem. W wielu miejscach, zwłaszcza tych, gdzie przechowuje się materiały łatwopalne, nawet takie jak kartony, czy też substancje niebezpieczne, nawet mała iskra może wywołać pożar. I to taki, pożar, który będzie opłakany w skutkach i może pochłonąć wiele ofiar. Niezbędne jest dlatego opracowanie planu awaryjnego, na wypadek wystąpienia takiej sytuacji, zapewnienie dróg ewakuacyjnych i możliwości ugaszenia pożaru. Takim dokumentem w tym przypadku będzie instrukcja bezpieczeństwa pożarowego magazynu, która musi zawierać sprawdzone i konieczne do zastosowania metody na wypadek pożaru. W instrukcji bezpieczeństwa opisane są drogi ewakuacyjne, sprzęt, który się znajduje na terenie magazynu, który będzie służył do ugaszenia pożaru, a co najważniejsze, procedury, które należy wykonać w przypadku wystąpienia zagrożenia. Niezbędną częścią takiej instrukcji są też działania prewencyjne, które mają zapobiec wystąpieniu pożaru w magazynie, a które powinny być znane wszystkim pracownikom na hali.

Gotowa instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, powinna być umieszczona w kilku dobrze widocznych, miejscach, tak aby każdy pracownik mógł ją szybko odnaleźć, a także zapoznawać się z jej zawartością. Pracodawcy są zobligowani do wykonania takiej instrukcji dla ich firmy, a mogą to tylko zrobić poprzez odpowiednie osoby, posiadające uprawnienia do jej wykonania.